Quick Connect


Tokyo Office

Nishiazabu 4-12-20-202
Minato-ku, Tokyo 106-0031
Japan
Tel. / Fax: +81 (0)3-6313-5857
Mobile: +81 (0)90-6567-6292Karuizawa Office

1341-3 Azatorinosu Oazahochi
Karuizawa-cho, Kitasaku-gun
Nagano Prefecture, 389-0113
Japan
Tel.: +81 (0)267 48 3663

bpomer@westgateadvisory.com
www.westgateadvisory.com